Opći uvjeti korištenja

Halubike sustava

 

Ovim Općim uvjetima korištenja Halubike sustava uređuju se uvjeti najma, uporabe, registracije korisnika, zaštita osobnih podataka i ostali detalji Halubike usluge.
 

POJMOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U OVIM OPĆIM UVJETIMA

 1. Halubike sustav je sustav uporabe javnih bicikala na području Općine Viškovo. Vlasnik bicikala je Općina Viškovo, Vozišće 3, Viškovo, OIB: 28350474809.
 2. Upravitelj Halubike sustava je Turistička zajednica općine Viškovo, Viškovo 31, Viškovo, OIB: 10440877323, koja daje na uporabu bicikle u svoje ime, a za račun Općine Viškovo.
 3. Korisnik je punoljetna fizička osoba koja stječe pravo na uporabu putem QR koda i koja je osobno odgovorna od trenutka preuzimanja bicikla s postolja Halubike terminala do trenutka kada je bicikl ispravno vraćen, te je samim time registriran u sustavu.
 4. Halubike terminal je stanica sustava javnih bicikala koja se sastoji od integriranog pilona sa LCD monitorom osjetljivim na dodir, oglasnog panoa te postolja za brdske i električne bicikle.
 5. Pilon je integriran u kućište s monitorom osjetljivim na dodir koji se nalazi na svakoj stanici odnosno terminalu te služi za pregled raspoloživih mjesta i bicikala te pregled općih informacija o sustavu.
 6. Postolje je parkirno mjesto za brdske, odnosno električne javne bicikle. Svako postolje ima lokot i RFID čitač pomoću kojih se otključavaju/zaključavaju bicikli.
 7. Operator Halubike sustava je UTE d.o.o., 52100 Pula, Flaciusova 1, OIB: 10563743608.
 8. Povjerenstvo čine osobe koje je operator Halubike sustava imenovao za utvrđivanje štete nastale na biciklu koja nastane prilikom njegovog korištenja, grube nepažnje korisnika bicikla ili u slučaju krađe bicikla.

 

1. UVJET UPORABE BICIKLA

Bicikl može koristiti svaka fizička punoljetna osoba, koja posjeduje važeću osobnu iskaznicu i koja je zasnovala najam putem QR koda. Prihvaćanjem ovih općih uvjeta korisnik pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuje da je punoljetan.

Uporaba bicikala iz sustava Halubike bit će moguća od 15. 3. do 1.11 svake godine. Rok korištenja može biti produžen ili skraćen sukladno odluci o promjeni termina korištenja sustava koju donosi Općina Viškovo, a vezano uz vremenske prilike.

Uporaba bicikala iz sustava Halubike bit će moguća od 6.00 do 21.00 sat, a korisnik se obvezuje vratiti bicikl na za to predviđeno mjesto (terminal) do 21.00 sat.

Vozač bicikla koji se kreće kolnikom na cesti dužan je noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti biti označen reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom biciklističkom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom. Od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću), a i danju u slučaju smanjene vidljivosti, na biciklu mora biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani sukladno odredbama Zakona o sigunosti prometa na cestama.

 

2. REGISTRACIJA KORISNIKA

2.1. Registracije putem QR koda:

Korisnik se može registrirati za korištenje sustavom direktno na lokaciji Halubike terminala putem QR koda. Korisnik može putem QR koda steći pravo na najam bicikle prema aktivnom i dostupnom cjeniku. U tom slučaju skeniranjem (očitavanjem) QR koda za električnu/brdsku biciklu koji se nalazi na pilonu korisnik registracijom na web aplikaciju GO2BIKE pristaje na opće uvjete korištenja te odabirom prepaid nadoplate vrši upis osobnih podataka, unosi iznose, vrši plaćanja, eventualne nadoplate i sl.  i to korištenjem kreditne kartice.

Korištenje ovakog načina naplate, u ime i za račun TZ Viškovo,  osiguravaju tvrtke Go 2 bike d.o.o. te sustav WSPay za online autorizaciju i naplatu kartica. Po prihvaćenim Općim uvjetima, izvršenim plaćanjem i izdanim računom smatra se da je sklopljen ugovor o najmu bicikla.

Sustav prihvaća Mastercard, Maestro, Visa, Diners i Discover kartice.

QRPay za autorizaciju i naplatu kartica koristi WSPay.

WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

 

3. STJECANJE PRAVA NA UPORABU BICIKLA I POČETAK KORIŠTENJA HALUBIKE SUSTAVA

3.1. Stjecanje prava na uporabu putem QR koda:

Da bi se korisnik uspješno registrirao za korištenje sustavom direktno na lokaciji Halubike terminala putem QR koda, potrebno je prvo skenirati (očitati) QR kod koji se nalazi na pilonu. Način skeniranja (očitanja) ovisi o vrsti mobitela i tehnologiji koju isti primjenjuje (skeniranje putem aplikacije za slikanje (fotoaparat), QR kod čitač aplikacija i sl.).

Nakon što je korisnik skenirao (očitao) QR kod za električni ili brdski bicikl, slijedi daljnje upute za registraciju na web aplikaciji GO2BIKE (ime i prezime korisnika, e-mail, mobilni telefon, lozinka, broj kreditne kartice). Pristankom na opće uvjete korištenja te odabirom prepaid nadoplate vrši se upis podataka, unosi iznose, vrši plaćanja, eventualne nadoplate i sl.  i to korištenjem kreditne kartice

Nakon ispravnog vraćanja bicikla na postolje završeno je korištenje bicikla te se korisniku sa njegovog prepaid računa automatski skida iznos sukladno vremenu korištenja i važećem cjeniku Halubike sustava i to korištenjem WSPay sigurnog sustava za naplatu kartica.

Obračunska jedinica prlikom utvrđivanja vremena korištenja bicikli je 1 minuta, a najam se plaća sukladno točnom vremenu korištenja.

Korisnik prihvaćanjem Općih uvjeta prihvaća da upravitelj ima pravo tokenizacijom kartice na sigurnom sustavu WSPay,   ponovno rezervirati sredstva za slučaj kada je korisnik vremenom korištenja prešao iznos uplaćen na njegovom prepaid računu. Obračunska jedinica prlikom u tom slučaju je 1 minuta. Upravitelj Halubike sustava dužan je o tome obavijestiti korisnika na e-mail adresu navedenu prilikom stjecanja prava na korištenje bicikla putem QR koda.

Prikupljene podatke o korisniku, upravitelj Halubike sustava smije koristiti isključivo za potrebe Halubike sustava i korisnika, uređene ovim Općim uvjetima, te Općom uredbom o zaštiti podataka. Početak korištenja bicikla je trenutak kada korisnik isti preuzme, odnosno kada mu se isti otključa na stanici.

 

4. OGRANIČENJA PRAVA NA UPORABU I KORIŠTENJA HALUBIKE SUSTAVA

Halubike bicikli su bicikli za javnu uporabu i kao takvi trebaju biti dostupni što većem broju korisnika, pa stoga korisnik može u jednom danu bicikl koristiti najviše do kraja radnog vremena Halubike sustava toga dana kad je unajmio bicikl. Nije moguće zasnivanje najma bicikla na više dana. Obračunska jedinica prlikom utvrđivanja vremena iskorištenosti najma bicikli je 1 minuta, a najam se plaća sukladno točnom vremenu korištenja. Korisnik ima pravo u jednom danu više puta koristiti bicikl pod uvjetom da ga najkasnije do kraja radnog vremena Halubike sustava vrati na terminal.

4.1. Ograničenja kod stjecanje prava na uporabu putem QR koda:

Ukoliko se ne pridržava pravila korištenja i vremena vraćanja bicikli iz točke 1. i 4. Općih uvjeta korisnik prihvaća da upravitelj ima pravo poduzeti mjere kako slijedi:

Za slučaj da korisnik ne vrati bicikl na terminal sukladno točki 1., točki 4. i točki 10. Općih uvjeta upravitelj tokenizacijom kartice na sigurnom sustavu WSPay rezervira sredstva sukladno cjeniku Halubike sustava. Upravitelj Halubike sustava dužan je o tome obavijestiti korisnika na e-mail adresu navedenu prilikom stjecanja prava na korištenje bicikla putem QR koda.

Obračunska jedinica prlikom u tom slučaju je 1 minuta.

Ukoliko korisnik ne vrati bicikl ni nakon isteka roka od 24 sata od trenutka početka korištenja na Halubike terminal i ne postupi sukladno točki 7. Općih uvjeta smatrat će se da je riječ o utaji bicikla odnosno da je protupravno prisvojio bicikl koji mu je bio povjeren, a vrijeme koje protekne do isteka roka od 24 sata od početka korištenja bicikla obračunava se kao kao vrijeme korištenja sukladno cjeniku Halubike sustava.

Ukoliko korisnik na navedenoj kreditnoj kartici ne bude imao na raspolaganju dovoljan iznos sredstava za naplatu ili naplata ne bude moguća iz nekih drugih razloga na strani korisnika, upravitelj Halubike sustava će tog korisnika pisanim putem, na adresu koju je isti naveo prilikom stjecanja prava na uporabu putem QR koda, izvijestiti o visini sredstava, te zatražiti naknadno plaćanje u određenom roku, uz upozorenje o prisilnoj naplati. Do uplate prethodno navedenog iznosa operator Halubike sustava blokira navedenog korisnika, a korisnik ne može koristiti usluge Halubike sustava.

 

5. UVJETI UPORABE BICIKLA

 1. Bicikl se u smislu ovih Općih uvjeta koristi unutar administrativnih granica općine Viškovo.
 2. Korisnik je osobno odgovoran za poštivanje prometnih pravila i pridržavanje svih ostalih zakonskih obveza.
 3. Korisnik mora voziti bicikl sa obje ruke, koje prilikom vožnje moraju biti na upravljaču.
 4. Košarica na biciklu služi za prijevoz stvari do maksimalno pet kilograma. Prilikom smještanja stvari u košaricu potrebno je voditi računa da se košarica ne preoptereti te da stvari budu dobro učvršćene kako ne bi ispale prilikom vožnje.
 5. Korisniku nije dopušteno izvoditi bilo kakve preinake ili promjene na biciklu.
 6. Korisniku se preporuča uporaba zaštitne kacige.
 7. Korisniku je zabranjeno davanje bicikla u podnajam. Korisnik je osobno odgovoran za unajmljeni bicikl.
 8. Prije uporabe bicikla, korisnik je dužan provjeriti je li bicikl ispravan, odnosno, je li u voznom stanju (ispravnost pedala i lanca, ispravnost upravljača, guma, kočnica, svjetala i sve drugo što bi moglo utjecati na sigurnost vožnje biciklom).
 9. Eventualni kvar na biciklu kojeg je korisnik posudio, a primijeti ga prilikom korištenja bicikla, dužan je bez odgode prijaviti upravitelju Halubike sustava. Tom prilikom, upravitelj Halubike sustava dati će korisniku, drugi, ispravan bicikl na uporabu, ukoliko ga ima na raspolaganju.
 10. Korisnik je dužan vratiti bicikl u stanju u kojem je bicikl preuzet, a eventualne troškove koji nastanu iz razloga što korisnik nije postupio u skladu s ovom odredbom snosit će korisnik (pranje bicikla i sl.)
 11. Bicikl za vrijeme uporabe nije dozvoljeno koristiti:
  1. za prijevoz drugih osoba osim vozača (iz sigurnosnih razloga osobito djece)
  2. za prijevoz izvan administrativnih granica općine Viškovo
  3. za prijevoz zapaljivih tvari, eksploziva, otrovnog ili opasnog materijala
  4. za sudjelovanje na biciklističkim utrkama ili događajima na kojima se testiraju bicikli
  5. prilikom jakog vjetra ili lošeg vremena
  6. pod utjecajem alkohola ili opojnih sredstava.

Radno vrijeme za mogućnost javljanja upravitelju Halubike sustava je svaki radni dan u radno vrijeme.

 

6. PARKIRANJE BICIKLA

Korisnik se obvezuje da će poštivati prometna pravila prilikom parkiranja, te paziti da parkirani bicikl ne utječe na sigurnost drugih u prometu.

 

7. DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI KORISNIKA

Odgovornost korisnika za bicikl počinje od trenutka preuzimanja bicikla s postolja Halubike terminala i traje do trenutka kada je bicikl ispravno vraćen, te je samim time registriran u sustavu. Provjeriti oznaku na postolju da je bicikl pravilno zaključan (tek onda je pravilno razdužen).

Korisnik koristi bicikl na vlastitu odgovornost.

Prije uporabe bicikla, korisnik je dužan provjeriti je li bicikl ispravan, odnosno, je li u voznom stanju (ispravnost pedala i lanca, ispravnost upravljača, guma, kočnica, svjetala) i sve drugo što bi moglo utjecati na sigurnost vožnje biciklom.

Korisnik preuzima potpunu odgovornost za štete na biciklu i s biciklom, koje je sam uzrokovao. To se odnosi i na štete prema trećim osobama kao i za otuđenje (krađu) u vrijeme kad ga koristi korisnik.

U slučaju da upravitelj Halubike sustava, nakon vraćanja bicikla, provjerom računalnog sustava i stvarnog stanja bicikla, uoči štetu koju je nedvojbeno mogao prouzročiti isključivo korisnik koji je posljednji po redu vratio bicikl, upravitelj Halubike sustava će visinu štete naplaćivati tokenizacijom kartice na sigurnom sustavu WSPay te će tog korisnika pisanim putem, na adresu koju je isti naveo prilikom stjecanja prava na uporabu putem QR koda, izvijestiti o visini počinjene štete. Ukoliko korisnik na navedenoj kreditnoj kartici ne bude imao na raspolaganju dovoljan iznos sredstava za naplatu ili naplata ne bude moguća iz nekih drugih razloga na strani korisnika, upravitelj Halubike sustava će tog korisnika pisanim putem, na adresu koju je isti naveo prilikom stjecanja prava na uporabu putem QR koda zatražiti naknadu štete u određenom roku, uz upozorenje o prisilnoj naplati. Korisnik ne snosi odgovornost za štete za koje nije informiran od strane upravitelja Halubike sustava na opisani način. Navedeno se ne odnosi na štete nastale grubom nepažnjom ili zbog krađe. Gruba nepažnja korisnika predstavlja ponašanje korisnika koje je suprotno ovim Općim uvjetima, nemaran odnos prema biciklu, namjerno oštećenje bicikla, oštečenje bicikla uzrokovano krajnjom nepažnjom korisnika, odnosno ostavljanje istog na neprikladnim mjestima, te nezaključavanje bicikla koje je dovelo do krađe istog.

Korisnik je odgovoran i za svu dodatnu štetu i troškove koji mogu nastati u slučaju da ne surađuje s povjerenstvom prilikom utvrđivanja štete i/ili potrage za počiniteljem krađe bicikla ili štete na biciklu.

U slučaju oštečenja bicikla korisnik je dužan u najkraćem roku obavjestiti upravitelja Halubike sustava.

Ukoliko tijekom trajanja korištenja bicikla taj isti bicikl bude ukraden, korisnik mora u najkraćem mogućem roku o krađi obavijestiti upravitelja Halubike sustava na telefon +385 (0)51 257 591 ili  091 2587 591, I. Policijsku postaju Rijeka (broj telefona +385 (0)51 335 234  ili Centar 112.

 

8. DUŽNOSTI I ODGOVORNOST UPRAVITELJA HALUBIKE SUSTAVA

Upravitelj Halubike sustava jamči da su svi bicikli, koji se stavljaju na raspolaganje za uporabu, u voznom stanju, ali ne isključuje mogućnost kvarova koji nastanu njihovom redovnom uporabom ili prešućivanjem korisnika.

Upravitelj Halubike sustava i Općina Viškovo ne odgovaraju za ozljede korisnika ili trećih osoba uzrokovane uporabom bicikla.

Upravitelj Halubike sustava ne odgovara za osobne stvari koje korisnik prevozi na biciklu.

Upravitelj Halubike sustava ne odgovara za štete koje korisnik pretrpi u slučaju da bicikl ne koristi na propisan način opisan u točki 5. ovih Općih uvjeta te za neovlaštenu upotrebu bicikla.

U slučaju krađe bicikla, upravitelj Halubike sustava je od nadležnih tijela dužan zatražiti broj predmeta pod kojim se vodi prijava o krađi, te formirati spis o ukradenom biciklu, u kojem se obvezno moraju nalaziti sljedeći dokumenti:

 • kartica vrijednosti bicikla u poslovnim knjigama vlasnika bicikla,
 • dokaz da je Korisnik zasnovao najam bicikla,
 • zapisnik povjerenstva o okolnostima pod kojima je ukraden bicikl,
 • prijava nadležnim organima o krađi bicikla.

 

9. OBAVJEŠTAVANJE U SLUČAJU NEZGODE

U slučaju prometne nezgode, korisnik je dužan odmah prijaviti nezgodu upravitelju Halubike sustava na broj telefona +385 (0)51 257 591 ili  091 2587 591, I. Policijsku postaju Rijeka (broj telefona +385 (0)51 335 234 ili Centar 112. Ukoliko korisnik ne izvrši prijavu nezgode, bit će odgovoran upravitelju Halubike sustava za svu štetu na biciklu koja bude prouzročena zbog predmetne nezgode.

 

10. ZAVRŠETAK KORIŠTENJA I VRAĆANJE BICIKLA

Završetkom uporabe bicikla smatra se trenutak kada je korisnik ispravno vratio bicikl na postolje Halubike terminala. Korisnik je dužan parkirati/vratiti bicikl na način da bude vidljiv na jednom od službenih Halubike terminala. Prilikom vraćanja bicikl mora biti zaključan na način da se ispravno odloži u odgovarajuće postolje Halubike terminala. Provjeriti oznaku na postolju da je bicikl pravilno zaključan (tek onda je pravilno razdužen). Lokacije svih službenih terminala objavljuju se u uredu upravitelja Halubike sustava, web stranici www.halubike.hr, te će se moći očitati na pilonima Halubike terminala.

Ukoliko korisnik ne vrati bicikl ni nakon isteka roka od 24 sata od trenutka registracije na Halubike terminal i ne postupi sukladno točki 7. Općih uvjeta  smatrat će se da je riječ o utaji bicikla odnosno da je protupravno prisvojio bicikl koji mu je bio povjeren, a upravitelj Halubike sustava odmah će izvršiti prijavu I. Policijskoj postaji Rijeka.

Osoba za koju se utvrdi da je protupravno prisvojila bicikl dužna je platiti nabavnu cijenu bicikla.

 

11. NAKNADE I CIJENE

Naknada za Halubike usluge obračunavati će se prema cjeniku važećem na dan najma bicikla na Halubike terminalu, a sukladno Općim uvjetima korištenja Halubike usluge.

Cjenik Halubike usluga primjenjivat će se od 01. 03.2020. godine i objavit će se na www.halubike.hr , te na web stranici upravitelja Halubike sustava.

 

12. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade podataka je Turistička zajednica općine Viškovo, Viškovo 31, Viškovo, dostupna putem telefona +385 (0)51 257 591 ili mobitel 091 2587 591. Upravitelj Halubike sustava jamči tajnost podataka koje mu je na bilo koji način korisnik učinio dostupnima, pod čime se podrazumijevaju: ime i prezime, OIB, adresa, mail, broj kreditne kartice, broj mobitela. Navedene podatke upravitelj Halubike sustava nikome neće učiniti dostupnima, osim po nalogu suda, državnog odvjetništva, redarstvenih tijela ili u izvršavanju drugih zakonskih obveza.

Upravitelj Halubike sustava je odgovoran za sprječavanje neovlaštene upotrebe podataka korisnika od strane trećih osoba. Podaci korisnika, koje je upravitelju Halubike sustava dao prilikom zasnivanja ugovornog odnosa o najmu bicikala temeljem ovih Općih uvjeta, smiju se koristiti isključivo u svrhu određenu ovim Općim uvjetima i za vrijeme trajanja ugovornog odnosa između upravitelja i korisnika, a u protivnom upravitelj Halubike sustava, odgovara korisniku za neovlašteno korištenje osobnih podataka, osim ako je od korisnika ishodovana privola za čuvanje podataka  dok za to postoji svrha.

Korisnik ima pravo od upravitelja zatražiti pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade, a koji se odnose na ispitanika ili prava na ulaganje prigovora na obradu takvih podataka.

U slučaju da ispitanik utvrdi da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Općom uredbom o zaštiti podataka može Agenciji za zaštitu osobnih podataka podnijeti prigovor odnosno zahtjev za utvrđivanje povrede prava.

Voditelj obrade podataka ustupiti će Općini Viškovo podatke na njezino traženje a u svrhu redovitog obračuna pruženih usluga.

 

13. OSTALE ODREDBE

Obje ugovorne strane mogu raskinuti ugovor o najmu bicikla u bilo kojem trenutku.

Za sve eventualne sporove u korištenju Halubike sustava nadležan je Općinski sud u Rijeci.

Za sve što nije utvrđeno ovim Općim uvjetima, primjenjuje se Zakon o obveznim odnosima.

 

14. OBJAVLJIVANJE OPĆIH UVJETA

 1. Ovi Opći uvjeti bit će dostupni u sjedištu upravitelja Halubike sustava, internet stranici upravitelja sustava Turističke zajednice Viškovo (www.tz-viskovo.hr) Viškovo 31, Viškovo, te na internet stranici Halubike sustava (www.halubike.hr).
 2. U slučaju potrebe za informacijama o Halubike sustavu, Turistička zajednica Viškovo dostupna je putem e-mail adrese: info@tz-viskovo.hr, telefona +385 (0)51 257 591 ili mobitel 091 2587 591. Ostali podaci o Turističkoj zajednici Viškovo nalaze se na internetskoj stranici info@tz-viskovo.hr.

 

 

Hrvatski