Opći uvjeti korištenja

Halubike sustava

Viškovo, rujan 2018. godine

 

Ovim Općim uvjetima korištenja Halubike sustava uređuju se uvjeti najma, uporabe, registracije korisnika, zaštita osobnih podataka i ostali detalji Halubike usluge.

POJMOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U OVIM OPĆIM UVJETIMA

 1. Halubike sustav je sustav uporabe javnih bicikala na području Općine Viškovo. Vlasnik bicikala je Općina Viškovo, Vozišće 3, Viškovo, OIB: 28350474809.
 2. Upravitelj Halubike sustava je Turistička zajednica općine Viškovo, Viškovo 31, Viškovo, OIB: 10440877323, koja daje na uporabu bicikle u svoje ime, a za račun Općine Viškovo, sklapanjem ugovornog odnosa s korisnikom bicikla.
 3. Korisnik je punoljetna fizička osoba koja stječe pravo na uporabu temeljem ugovora o najmu ili putem QRPay koda i koja je osobno odgovorna od trenutka preuzimanja bicikla s postolja Halubike terminala do trenutka kada je bicikl ispravno vraćen, te je samim time registriran u sustavu.
 4. Halubike terminal je stanica sustava javnih bicikala koja se sastoji od integriranog pilona sa LCD monitorom osjetljivim na dodir, oglasnog panoa te postolja za brdske i električne bicikle.
 5. Pilon je integriran u kućište s monitorom osjetljivim na dodir koji se nalazi na svakoj stanici odnosno terminalu te služi za pregled raspoloživih mjesta i bicikala, unos koda za jednokratnu uporabu te pregled općih informacija o sustavu.
 6. Postolje je parkirno mjesto za brdske, odnosno električne javne bicikle. Svako postolje ima lokot i RFID čitač pomoću kojih se otključavaju/zaključavaju bicikli.
 7. Kartica za korištenje bicikla je takozvana RFID kartica koja se dodjeljuje registriranom korisniku s kojim se sklopi ugovor o najmu na njegovo ime. Uz pomoć kartice korisnik može otključavati te koristiti bicikle.
 8. Jednokratni kod je alfa-numerički kod koji izdaje operator Halubike sustava nakon registracije, a služi za uporabu bicikala za vrijeme ugovorenog trajanja uporabe.
 9. Operator Halubike sustava je UTE d.o.o., 52100 Pula, Flaciusova 1, OIB: 10563743608.
 10. Povjerenstvo čine osobe koje je operator Halubike sustava imenovao za utvrđivanje štete nastale na biciklu koja nastane prilikom njegovog korištenja, grube nepažnje korisnika bicikla ili u slučaju krađe bicikla.

 

1. UVJET UPORABE BICIKLA

Bicikl može koristiti svaka fizička punoljetna osoba, koja posjeduje važeću osobnu iskaznicu i sklopila je ugovor o najmu sa upraviteljem Halubike sustava ili je zasnovala najam putem QRPay koda. Prihvaćanjem ovih općih uvjeta korisnik pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuje da je punoljetan.

Uporaba bicikala iz sustava Halubike bit će moguća od 15. 3. do 1.11 svake godine. Rok korištenja može biti produžen ili skraćen sukladno odluci o promjeni termina korištenja sustava koju donosi Općina Viškovo, a vezano uz vremenske prilike.

Uporaba bicikala iz sustava Halubike bit će moguća od 6.00 do 21.00 sat, a korisnik se obvezuje vratiti bicikl na za to predviđeno mjesto (terminal) do 21.00 sat.

Vozač bicikla koji se kreće kolnikom na cesti dužan je noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti biti označen reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom biciklističkom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom. Od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću), a i danju u slučaju smanjene vidljivosti, na biciklu mora biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani sukladno odredbama Zakona o sigunosti prometa na cestama.

 

2. REGISTRACIJA KORISNIKA

2.1. Registracije putem ugovora o najmu:

Korisnik se može registrirati za korištenje sustavom osobno u sjedištu upravitelja Halubike sustava, na adresi Turističke zajednice općine Viškovo, Viškovo 31, Viškovo, u radnom vremenu.

Korisnik sklapa ugovor o najmu sa upraviteljem Halubike sustava. Potpisom ugovora o najmu bicikla, korisnik prihvaća ove Opće uvjete, potvrđuje da je s njima bio upoznat prije sklapanja Ugovora o najmu bicikla, te je suglasan na njihovu primjenu zajedno s Ugovorom o najmu bicikla. Ugovor o najmu bicikla sklapa se na radoblje od mjesec dana osim u slučaju kada nije moguće steći pravo na uporabu bicikla na razdoblje od mjesec dana iz razloga što Halubike sustav prestaje s radom sukladno odluci o promjeni termina korištenja sustava koju donosi Općina Viškovo. U takvom slučaju korisnik sklapa ugovor o najmu bicikla do isteka roka rada Halubike sustava te plaća mjesečni iznos najma sukladno cjeniku Halubike sustava.(npr: korisnik želi koristiti bicikl putem ugovora o najmu od 10. listopada, a Halubike sustav je otvoren do 1.11, u tom slučaju korisnik sklapa ugovor o najmu do isteka roka rada Halubike sustava i plaća mjesečni iznos najma sukladno cjeniku Halubike sustava). Po sklopljenom ugovoru korisniku se na ugovoreno vrijeme daje RFID kartica ili alfa-numerički kod za preuzimanje bicikla.

Korisnik stječe pravo na uporabu na razdoblje od mjesec dana u skladu s raspoloživosti bicikala na terminalu.

Korisnik je dužan po isteku ugovorenog razdoblja uporabe vratiti RFID karticu, u protivnom će istome biti naplaćen iznos koji se sukladno važećem cjeniku iz Halubike sustava naplaćuje za slučaj oštećenja ili nestanka kartice i to iz iznosa kaucije.

 

2.2. Registracije putem QRPay koda:

Korisnik se može registrirati za korištenje sustavom direktno na lokaciji Halubike terminala putem QRPay koda. Korisnik može putem QRPay koda steći pravo na najam bicikle prema aktivnom i dostupnom cjeniku. U tom slučaju korisnik kupuje alfa-numerički kod za Halubike uslugu skeniranjem (očitavanjem) QRPay koda, koda za električnu/brdsku biciklu koji se nalazi na pilonu, te se zatim registriracijom i pristankom na opće uvjete izvrši naplata usluge korištenjem kreditne kartice kao i kasnija eventualna naplata nastala kao prekoračenje dozvoljenog vremenskog limita. Korištenje QRPay sustava, u ime i za račun TZ Viškovo,  osiguravaju tvrtke Kupuj online d.o.o. te sustav WSPay za online autorizaciju i naplatu kartica. Po prihvaćenim Općim uvjetima, izvršenim plaćanjem i izdanim računom smatra se da je sklopljen ugovor o najmu bicikla.

Dnevna karta u smislu ovih Općih uvjeta je karta koju korisnik može konzumirati u vremenu od 6.00 do 21.00, a sukladno ograničenju iz točke 4. Općih uvjeta te u skladu s raspoloživosti bicikala na terminalu.

Sustav prihvaća Mastercard, Visa, Amex, Diners i Discover kartice.

QRPay za autorizaciju i naplatu kartica koristi WSPay.

WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

 

3. STJECANJE PRAVA NA UPORABU BICIKLA I POČETAK KORIŠTENJA HALUBIKE SUSTAVA

3.1. Stjecanje prava na uporabu putem ugovora o najmu:

Korisni koristi bicikl na temelju potpisanog ugovora o najmu i preuzete kartice za uporabu bicikla (RFID kartica) ili alfa-numeričkog koda za preuzimanje bicikla, a koji se izdaju od strane odgovorne osobe upravitelja Halubike sustava.

Upravitelj Halubike sustava i korisnik sklopiti će Ugovor o najmu bicikla, ukoliko je ispunjen uvjet za uporabu bicikla iz točke 1. i 2. ovih Općih uvjeta. Tom će prilikom upravitelj Halubike sustava korisniku sukladno cjeniku (u prilogu Općih uvjeta korištenja) izdati karticu za uporabu bicikla (RFID kartica) koju korisnik zadržava za cijelo vrijeme trajanja ugovora, a koja će biti aktivirana unutar 24 sata od izdavanja ili izdati alfa-numerički kod za vrijeme ugovorenog trajanja uporabe, a temeljem kojeg korisnik preuzima bicikl na uporabu. Korisnik je dužan prilikom sklapanja ugovora uplatiti kauciju u iznosu od 300 kuna za brdski, odnosno 300 kuna za elektro bicikl.

U slučaju da za vrijeme trajanja ugovora o najmu korisnik iskoristi iznos ili dio iznosa kaucije zbog razloga navedenih u točki 4.1. Općih uvjeta, upravitelj Halubike sustava dužan je obavijestiti korisnika o obvezi doplate iznosa kaucije i to na e-mail adresu navedenu u ugovoru o najmu. Do uplate prethodno navedenog iznosa kaucije operator Halubike sustava deaktivira karticu ili alfa-numerički kod, a korisnik za to vrijeme ne može koristiti usluge Halubike sustava. Isto će postupiti upravitelj Halubike sustava kada korisnik koristi bicikl temeljem ugovora o najmu s upraviteljem, a visina štete na biciklu ne prelazi raspoloživi iznos kaucije sukladno točki 7. Općih uvjeta, te se ista namiruje iz iznosa kaucije.

Korisniku se po isteku ugovora vraća preostali iznos kaucije.

Upravitelj Halubike sustava će prilikom sklapanja ugovora o najmu bicikla od korisnika uzimati sljedeće podatke:

 1. Ime i prezime
 2. OIB
 3. Adresu (ulica i kućni broj, naselje, poštanski broj, mail)
 4. Broj mobitela / telefona
 5. IBAN račun za povrat preostalog iznosa kaucije.

 

3.2. Stjecanje prava na uporabu putem QRPay koda:

Ukoliko se korisnik registrira za korištenje sustavom direktno na lokaciji Halubike terminala putem QRPay koda, potrebno je prvo skenirati (očitati) QRPay kod koji se nalazi na pilonu. Način skeniranja (očitanja) ovisi o vrsti mobitela i tehnologiji koju isti primjenjuje (skeniranje putem aplikacije za slikanje (fotoaparat), QRPay kod čitač aplikacija i sl.).

Nakon što je korisnik skenirao (očitao) QRPay kod za električni ili brdski bicikl, slijedi daljnje upute za registraciju (ime i prezime korisnika, e-mail, mobilni telefon, lozinka, broj kreditne kartice). Nakon što je izvršeno plaćanje korištenjem WSPay sigurnog sustava za naplatu kartica,  korisnik dobiva alfa-numerički kod za vožnju koji zatim utipka na pilonu i odabere željeni slobodni bicikl. Nakon toga, bicikl će se otključati te ga korisnik može izvaditi sa postolja i voziti.

Stjecanje prava na uporabu bicikle putem QRPay koda moguće je isključivo za dnevnu kartu, ne i za mjesečnu uporabu.

Korisnik prihvaćanjem Općih uvjeta prihvaća da upravitelj ima pravo tokenizacijom kartice na sigurnom sustavu WSPay,   ponovno rezervirati sredstva do punog iznosa kaucije ukoliko korisnik iskoristi iznos ili dio iznosa kaucije zbog razloga navedenih u točki 4.1. Općih uvjeta, a upravitelj Halubike sustava dužan je o tome obavijestiti korisnika na e-mail adresu navedenu prilikom stjecanja prava na uporabu bicikla putem QRPay koda.

Prikupljene podatke o korisniku, upravitelj Halubike sustava smije koristiti isključivo za potrebe Halubike sustava i korisnika, uređene ovim Općim uvjetima, te sklopljenim Ugovorom o najmu bicikla i Općom uredbom o zaštiti podataka. Početak korištenja bicikla je trenutak kada korisnik isti preuzme na način da prisloni karticu za uporabu bicikla na označeno mjesto na postolju ili unese jednokratni kod na pilonu Halubike terminala.

 

4. OGRANIČENJA PRAVA NA UPORABU I KORIŠTENJA HALUBIKE SUSTAVA

Halubike bicikli su bicikli za javnu uporabu i kao takvi trebaju biti dostupni što većem broju korisnika, pa stoga korisnik može isti bicikl koristiti najviše 180 minuta tijekom jedne vožnje nakon čega je dužan bicikl vratiti na za to predviđeno mjesto (terminal). Korisnik ima pravo u jednom danu više puta koristiti bicikl pod uvjetom da se najkasnije u roku od 180 minuta vrati na terminal.

4.1. Stjecanje prava na uporabu putem ugovora o najmu:

Ukoliko se ne pridržava pravila korištenja i vremena vraćanja bicikla iz točke 1. i 4. Općih uvjeta korisnik prihvaća da upravitelj ima pravo poduzeti mjere kako slijedi:

Za svako prekoračenje max. vremena jedne vožnje (180 minuta) naplaćuje se tarifa za dodatno vrijeme, a sukladno važećem cjeniku Halubike sustava. Tarifa se naplaćuje višekratno ovisno o dužini  prekoračenja, a naplaćivati će se iz iznosa kaucije, za svaki prekoračeni sat u iznosu od 30 kuna. Tarifa se obračunava u iznosu za puni sat. Tolerira se prekoračenje do 15 minuta.

Za slučaj da korisnik ne vrati bicikl na terminal sukladno točki 1. i točki 10. Općih uvjeta naplaćuje se tarifa za dodatno vrijeme, a sukladno važećem cjeniku Halubike sustava. Tarifa se naplaćuje višekratno ovisno o dužini  prekoračenja, a naplaćivati će se iz iznosa kaucije za svaki prekoračeni sat u iznosu od 30 kuna. Tarifa se obračunava u iznosu za puni sat. Tolerira se prekoračenje do 15 minuta.

Ukoliko korisnik ne vrati bicikl ni nakon isteka roka od 24 sata od trenutka registracije na Halubike terminal i ne postupi sukladno točki 7. Općih uvjeta  smatrat će se da je riječ o utaji bicikla odnosno da je protupravno prisvojio bicikl koji mu je bio povjeren, a vrijeme koje protekne nakon isteka max. vremena jedne vožnje (180 minuta)  do isteka vremena od 24 sata od trenutka registracije (maksimalno 21 sat) obračunava se kao dodatno vrijeme, i to sukladno važećem cjeniku Halubike sustava, prilikom čega se tarifa obračunava u iznosu za puni sat.

Ukoliko iznos dodatnog vremena prelazi raspoloživi iznos kaucije, ostatak iznosa naplatiti će se uz upozorenje o prisilnoj naplati.

 

4.2. Stjecanje prava na uporabu putem QRPay koda:

Ukoliko se ne pridržava pravila korištenja i vremena vraćanja bicikli iz točke 1. i 4. Općih uvjeta korisnik prihvaća da upravitelj ima pravo poduzeti mjere kako slijedi:

Za svako prekoračenje max. vremena jedne vožnje (180 minuta) naplaćuje se tarifa za dodatno vrijeme. Tarifa se naplaćuje višekratno ovisno o dužini  prekoračenja, a naplaćivati će se sa kreditne kartice korisnika iz iznosa rezerviranih predautorizacijom u visini propisanog iznosa kaucije, i to za svaki prekoračeni sat u iznosu od 30 kuna.

Tarifa se obračunava u iznosu za puni sat. Tolerira se prekoračenje do 15 minuta.

Za slučaj da korisnik ne vrati bicikl na terminal sukladno točki 1. i točki 10. Općih uvjeta naplaćuje se tarifa za dodatno vrijeme. Tarifa se naplaćuje višekratno ovisno o dužini  prekoračenja, a naplaćivati će se sa kreditne kartice korisnika iz iznosa rezerviranih predautorizacijom u visini propisanog iznosa kaucije, i to za svaki prekoračeni sat u iznosu od 30 kuna. Tarifa se obračunava u iznosu za puni sat. Tolerira se prekoračenje do 15 minuta.

Ukoliko korisnik ne vrati bicikl ni nakon isteka roka od 24 sata od trenutka registracije na Halubike terminal i ne postupi sukladno točki 7. Općih uvjeta  smatrat će se da je riječ o utaji bicikla odnosno da je protupravno prisvojio bicikl koji mu je bio povjeren, a vrijeme koje protekne nakon isteka max. vremena jedne vožnje (180 minuta)  do isteka vremena od 24 sata od trenutka registracije (maksimalno 21 sat) obračunava se kao dodatno vrijeme, prilikom čega se tarifa obračunava u iznosu za puni sat.

Ukoliko iznos dodatnog vremena prelazi raspoloživi iznos kaucije, korisnik prihvaćanjem Općih uvjeta prihvaća da upravitelj ima pravo tokenizacijom kartice na sigurnom sustavu WSPay ponovno naplatiti sredstva za eventualno terećenje dodatnog vremena korištenja ili za buduća plaćanja korištenja zbog razloga navedenih u točki 4.2. Općih uvjeta, a sve sukladno važećem cjeniku iz Halubike sustava. Upravitelj Halubike sustava dužan je o tome obavijestiti korisnika na e-mail adresu navedenu prilikom stjecanja prava na uporabu bicikla putem QRPay koda.

Ukoliko korisnik na navedenoj kreditnoj kartici ne bude imao na raspolaganju dovoljan iznos sredstava za naplatu ili naplata ne bude moguća iz nekih drugih razloga na strani korisnika, upravitelj Halubike sustava će tog korisnika pisanim putem, na adresu koju je isti naveo prilikom stjecanja prava na uporabu putem QRPay koda, izvijestiti o visini sredstava, te zatražiti naknadno plaćanje u određenom roku, uz upozorenje o prisilnoj naplati. Do uplate prethodno navedenog iznosa operator Halubike sustava blokira navedenog korisnika, a korisnik ne može koristiti usluge Halubike sustava.

 

5. UVJETI UPORABE BICIKLA

 1. Bicikl se u smislu ovih Općih uvjeta koristi unutar administrativnih granica općine Viškovo.
 2. Korisnik je osobno odgovoran za poštivanje prometnih pravila i pridržavanje svih ostalih zakonskih obveza.
 3. Korisnik mora voziti bicikl sa obje ruke, koje prilikom vožnje moraju biti na upravljaču.
 4. Košarica na biciklu služi za prijevoz stvari do maksimalno pet kilograma. Prilikom smještanja stvari u košaricu potrebno je voditi računa da se košarica ne preoptereti te da stvari budu dobro učvršćene kako ne bi ispale prilikom vožnje.
 5. Korisniku nije dopušteno izvoditi bilo kakve preinake ili promjene na biciklu.
 6. Korisniku se preporuča uporaba zaštitne kacige.
 7. Korisniku je zabranjeno davanje bicikla u podnajam. Korisnik je osobno odgovoran za unajmljeni bicikl.
 8. Prije uporabe bicikla, korisnik je dužan provjeriti je li bicikl ispravan, odnosno, je li u voznom stanju (ispravnost pedala i lanca, ispravnost upravljača, guma, kočnica, svjetala i sve drugo što bi moglo utjecati na sigurnost vožnje biciklom).
 9. Eventualni kvar na biciklu kojeg je korisnik posudio, a primijeti ga prilikom korištenja bicikla, dužan je bez odgode prijaviti upravitelju Halubike sustava. Tom prilikom, upravitelj Halubike sustava dati će korisniku, drugi, ispravan bicikl na uporabu, ukoliko ga ima na raspolaganju.
 10. Korisnik je dužan vratiti bicikl u stanju u kojem je bicikl preuzet, a eventualne troškove koji nastanu iz razloga što korisnik nije postupio u skladu s ovom odredbom snosit će korisnik (pranje bicikla i sl.)
 11. Bicikl za vrijeme uporabe nije dozvoljeno koristiti:

 

 1. za prijevoz drugih osoba osim vozača (iz sigurnosnih razloga osobito djece)
 2. za prijevoz izvan administrativnih granica općine Viškovo
 3. za prijevoz zapaljivih tvari, eksploziva, otrovnog ili opasnog materijala
 4. za sudjelovanje na biciklističkim utrkama ili događajima na kojima se testiraju bicikli
 5. prilikom jakog vjetra ili lošeg vremena
 6. pod utjecajem alkohola ili opojnih sredstava.

Radno vrijeme za mogućnost javljanja upravitelju Halubike sustava je svaki radni dan u radno vrijeme.

 

6. PARKIRANJE BICIKLA

Korisnik se obvezuje da će poštivati prometna pravila prilikom parkiranja, te paziti da parkirani bicikl ne utječe na sigurnost drugih u prometu. Korisnik koji koristi električni bicikl na temelju potpisanog ugovora o najmu i preuzete kartice za uporabu bicikla (RFID kartica) može prilikom parkiranja bicikla isti zaključati.

Bicikl je zabranjeno parkirati:

 1. na semaforu
 2. prolazima užim od 1,50 metara
 3. na prostoru izlaza u slučaju opasnosti
 4. na način da bicikl prekriva nečije oglasne površine/prostor za oglašavanje
 5. u kućama, dvorištima ili vozilima.
 6. na automatu za parkirne karte
 7. na prometnim znakovima
 8. na pješačkom prijelazu
 9. na ostalim neprimjerenim mjestima za parkiranje bicikla u uporabi.

 

7. DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI KORISNIKA

Odgovornost korisnika za bicikl počinje od trenutka preuzimanja bicikla s postolja Halubike terminala i traje do trenutka kada je bicikl ispravno vraćen, te je samim time registriran u sustavu. Provjeriti oznaku na postolju da je bicikl pravilno zaključan (tek onda je pravilno razdužen).

Korisnik koristi bicikl na vlastitu odgovornost.

Prije uporabe bicikla, korisnik je dužan provjeriti je li bicikl ispravan, odnosno, je li u voznom stanju (ispravnost pedala i lanca, ispravnost upravljača, guma, kočnica, svjetala) i sve drugo što bi moglo utjecati na sigurnost vožnje biciklom.

Korisnik preuzima potpunu odgovornost za štete na biciklu i s biciklom, koje je sam uzrokovao. To se odnosi i na štete prema trećim osobama kao i za otuđenje (krađu) u vrijeme kad ga koristi korisnik.

U slučaju oštećenja ili nestanka kartice za korištenje bicikla (RFID kartica), korisnik je dužan nadoknaditi troškove izdavanja nove kartice za najam bicikla sukladno važećem cjeniku iz Halubike sustava, a koji će se naknaditi iz iznosa kaucije.

U slučaju da upravitelj Halubike sustava, nakon vraćanja bicikla, provjerom računalnog sustava i stvarnog stanja bicikla, uoči štetu koju je nedvojbeno mogao prouzročiti isključivo korisnik koji je posljednji po redu vratio bicikl, upravitelj Halubike sustava će tog korisnika pisanim putem, na adresu iz Ugovora o najmu bicikla ili adresu koju je isti naveo prilikom stjecanja prava na uporabu putem QRPay koda, izvijestiti o visini počinjene štete, te zatražiti naknadu štete u određenom roku, uz upozorenje o prisilnoj naplati. Iznimno, kada korisnik koristi bicikl temljem ugovora o najmu s upraviteljem a visina štete ne prelazi raspoloživi iznos kaucije, ista će se namiriti iz iznosa kaucije. Također, kada korisnik koristi bicikl temeljem QRPay koda, a visina štete ne prelazi raspoloživi iznos kaucije, ista će se naplaćivati  sa kreditne kartice korisnika iz iznosa rezerviranih predautorizacijom u visini propisanog iznosa kaucije.

Korisnik ne snosi odgovornost za štete za koje nije informiran od strane upravitelja Halubike sustava na opisani način. Navedeno se ne odnosi na štete nastale grubom nepažnjom ili zbog krađe. Gruba nepažnja korisnika predstavlja ponašanje korisnika koje je suprotno ovim Općim uvjetima, nemaran odnos prema biciklu, namjerno oštećenje bicikla, oštečenje bicikla uzrokovano krajnjom nepažnjom korisnika, odnosno ostavljanje istog na zabranjenim mjestima iz točke 6. Općih uvjeta, te nezaključavanje bicikla koje je dovelo do krađe istog.

Korisnik je odgovoran i za svu dodatnu štetu i troškove koji mogu nastati u slučaju da ne surađuje s povjerenstvom prilikom utvrđivanja štete i/ili potrage za počiniteljem krađe bicikla ili štete na biciklu.

U slučaju oštečenja bicikla korisnik je dužan u najkraćem roku obavjestiti upravitelja Halubike sustava.

Ukoliko tijekom trajanja korištenja bicikla taj isti bicikl bude ukraden, korisnik mora u najkraćem mogućem roku o krađi obavijestiti upravitelja Halubike sustava na telefon +385 (0)51 257 591 ili  091 2587 591, II. Policijsku postaju Rijeka (broj telefona +385 (0)51 493 110 ) ili Centar 112.

 

8. DUŽNOSTI I ODGOVORNOST UPRAVITELJA HALUBIKE SUSTAVA

Upravitelj Halubike sustava jamči da su svi bicikli, koji se stavljaju na raspolaganje za uporabu, u voznom stanju, ali ne isključuje mogućnost kvarova koji nastanu njihovom redovnom uporabom ili prešućivanjem korisnika.

Upravitelj Halubike sustava i Općina Viškovo ne odgovaraju za ozljede korisnika ili trećih osoba uzrokovane uporabom bicikla.(izbačeno iz točke 7.)

Upravitelj Halubike sustava ne odgovara za osobne stvari koje korisnik prevozi na biciklu.

Upravitelj Halubike sustava ne odgovara za štete koje korisnik pretrpi u slučaju da bicikl ne koristi na propisan način opisan u točki 5. ovih Općih uvjeta te za neovlaštenu upotrebu bicikla.

U slučaju krađe bicikla, upravitelj Halubike sustava je od nadležnih tijela dužan zatražiti broj predmeta pod kojim se vodi prijava o krađi, te formirati spis o ukradenom biciklu, u kojem se obvezno moraju nalaziti sljedeći dokumenti:

 • kartica vrijednosti bicikla u poslovnim knjigama vlasnika bicikla,
 • ugovor sa korisnikom kojem je bicikl ukraden za vrijeme uporabe,
 • zapisnik povjerenstva o okolnostima pod kojima je ukraden bicikl,
 • prijava nadležnim organima o krađi bicikla.

 

9. OBAVJEŠTAVANJE U SLUČAJU NEZGODE

U slučaju prometne nezgode, korisnik je dužan odmah prijaviti nezgodu upravitelju Halubike sustava na broj telefona +385 (0)51 257 591 ili  091 2587 591, II. Policijsku postaju Rijeka (broj telefona +385 (0)51 493 110 ) ili Centar 112. Ukoliko korisnik ne izvrši prijavu nezgode, bit će odgovoran upravitelju Halubike sustava za svu štetu na biciklu koja bude prouzročena zbog predmetne nezgode.

 

10. ZAVRŠETAK KORIŠTENJA I VRAĆANJE BICIKLA

Završetkom uporabe bicikla smatra se trenutak kada je korisnik ispravno vratio bicikl na postolje Halubike terminala. Korisnik je dužan parkirati/vratiti bicikl na način da bude vidljiv na jednom od službenih Halubike terminala. Prilikom vraćanja bicikl mora biti zaključan na način da se ispravno odloži u odgovarajuće postolje Halubike terminala. Provjeriti oznaku na postolju da je bicikl pravilno zaključan (tek onda je pravilno razdužen). Lokacije svih službenih terminala objavljuju se u uredu upravitelja Halubike sustava, web stranici www.halubike.hr, te će se moći očitati na pilonima Halubike terminala.

Ukoliko korisnik ne vrati bicikl ni nakon isteka roka od 24 sata od trenutka registracije na Halubike terminal i ne postupi sukladno točki 7. Općih uvjeta  smatrat će se da je riječ o utaji bicikla odnosno da je protupravno prisvojio bicikl koji mu je bio povjeren, a upravitelj Halubike sustava odmah će izvršiti prijavu II. Policijskoj postaji Rijeka.

Osoba za koju se utvrdi da je protupravno prisvojila bicikl dužna je platiti nabavnu cijenu bicikla.

 

11. NAKNADE I CIJENE

Naknada za Halubike usluge obračunavati će se prema cjeniku važećem na dan najma bicikla na Halubike terminalu, a sukladno Općim uvjetima korištenja Halubike usluge za 2018. godinu.

Cjenik Halubike usluga primjenjivat će se od 03.09.2018. godine i objavit će se na www.halubike.hr , te na web stranici upravitelja Halubike sustava.

 

12. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade podataka je Turistička zajednica općine Viškovo, Viškovo 31, Viškovo, dostupna putem telefona +385 (0)51 257 591 ili mobitel 091 2587 591. Upravitelj Halubike sustava jamči tajnost podataka koje mu je na bilo koji način korisnik učinio dostupnima, pod čime se podrazumijevaju: ime i prezime, OIB, adresa, mail, broj kreditne kartice, broj mobitela i IBAN računa za povrat uplaćenog iznosa kaucije. Navedene podatke upravitelj Halubike sustava nikome neće učiniti dostupnima, osim po nalogu suda, državnog odvjetništva, redarstvenih tijela ili u izvršavanju drugih zakonskih obveza.

Upravitelj Halubike sustava je odgovoran za sprječavanje neovlaštene upotrebe podataka korisnika od strane trećih osoba. Podaci korisnika, koje je upravitelju Halubike sustava dao prilikom zasnivanja ugovornog odnosa o najmu bicikala temeljem ovih Općih uvjeta, smiju se koristiti isključivo u svrhu određenu ovim Općim uvjetima i za vrijeme trajanja ugovornog odnosa između upravitelja i korisnika, a u protivnom upravitelj Halubike sustava, odgovara korisniku za neovlašteno korištenje osobnih podataka, osim ako je od korisnika ishodovana privola za čuvanje podataka  dok za to postoji svrha.

Korisnik ima pravo od upravitelja zatražiti pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade, a koji se odnose na ispitanika ili prava na ulaganje prigovora na obradu takvih podataka.

U slučaju da ispitanik utvrdi da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Općom uredbom o zaštiti podataka može Agenciji za zaštitu osobnih podataka podnijeti prigovor odnosno zahtjev za utvrđivanje povrede prava.

Primatelj podataka koji su nužni za ispunjenje ugovorne obveze je Općina Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo, kada se stjecanje prava na uporabu zasniva temeljem ugovora o najmu. Voditelj obrade podataka ustupiti će Općini Viškovo podatke na njezino traženje a u svrhu redovitog obračuna pruženih usluga.

 

13. OSTALE ODREDBE

Obje ugovorne strane mogu raskinuti ugovor o najmu bicikla u bilo kojem trenutku.

Za sve eventualne sporove u korištenju Halubike sustava nadležan je Općinski sud u Rijeci.

Za sve što nije utvrđeno ovim Općim uvjetima, primjenjuje se Zakon o obveznim odnosima.

 

14. OBJAVLJIVANJE OPĆIH UVJETA

 1. Ovi Opći uvjeti bit će dostupni u sjedištu upravitelja Halubike sustava, internet stranici upravitelja sustava Turističke zajednice Viškovo (www.tz-viskovo.hr) Viškovo 31, Viškovo, te na internet stranici Halubike sustava (www.halubike.hr).
 2. U slučaju potrebe za informacijama o Halubike sustavu, Turistička zajednica Viškovo dostupna je putem e-mail adrese: info@tz-viskovo.hr, telefona +385 (0)51 257 591 ili mobitel 091 2587 591. Ostali podaci o Turističkoj zajednici Viškovo nalaze se na internetskoj stranici www.tz-viskovo.hr.
Hrvatski